POSTNL aandelen busjeHet zal voor iedereen duidelijk zijn dat bedrijven af en toe veranderen en daarvoor verschillende redenen hebben. Bij PostNL aandelen kopen hebt u echter wel heel vaak aan veranderingen moeten wennen omdat er sinds de afsplitsing van KPN vijftien jaar terug al vier maal een andere naam voor het bedrijf is gekozen.

PostNL vandaag

De verzelfstandiging van de posterijen en telefonie diensten van de Nederlandse overheid hebben de weg gebaand voor PostNL aandelen zoals we die vandaag de dag kennen. Het staatsbedrijf der PTT werd in 1989 verzelfstandigd omdat de regering van die tijd dacht dat de dienstverlening daardoor zou verbeteren en het bedrijf beter zou kunnen functioneren. Aanvankelijk was het volledige bedrijf in haar geheel verzelfstandigd en dit betekende dat de posterijen en het telefonie bedrijf deel uit maakten van hetzelfde bedrijf. In 1998 werd besloten om de twee delen op te splitsen omdat beide onderdelen dan beter konden presteren op hun eigen gebied en zo werd aandelen PostNL kopen mogelijk als was dit aanvankelijk onder de naam PTT Post. De reden was dat beide bedrijven beter zouden kunnen presteren als zij zich volledig op hun eigen activiteiten zouden kunnen concentreren.

Het verhaal van de KPN mag genoegzaam bekend zijn maar ook bij PostNL aandelen kopen bent u als belegger niet in veel rustiger vaarwater terecht gekomen en het vooruitzicht dat er minder brieven verstuurd gingen worden zal dan ook zeker bij de afsplitsing mee hebben gespeeld. Beleggen in PostNL leek dan ook wellicht geen aantrekkelijke keuze maar is door het opzetten van nieuwe diensten een stuk interessanter geworden.

TPG Post wordt TNT en later PostNL

Hiervoor werd in 2002 een nieuwe huisstijl aangenomen en ook werd de naam veranderd in TPG Post. Drie jaar later werd bekend gemaakt dat TPG Post voornemens de naam te veranderen en de naam van het in 1996 overgenomen TNT te gaan gebruiken in de vorm van TNT Post. Aandelen van PostNL online kopen werd daardoor mogelijk onder de naam TNT Post en ook deze naam zou niet zo heel erg lang in gebruik blijven. TNT was aanvankelijk een bedrijf dat gespecialiseerd was op het gebied van pakket post en dit past minder goed bij de brieven post. Dit is uiteindelijk dan ook hoe aandelen PostNL kopen mogelijk werd toen in 2011 werd besloten om beide onderdelen te splitsen. Dit werd bewust gedaan omdat de twee disciplines erg verschillend waren en de pakket afdeling veel beter presteerde dan de afdeling brieven post.

PostNL aandelen kopen

Voor PostNL aandelen kopen was deze opsplitsing interessant omdat het kansen bood voor het verzelfstandigde TNT en de overname geruchten waren dan ook niet van de lucht. Toch is de voornaamste overname kandidaat in 2012 afgehaakt waardoor TNT zelfstandig blijft opereren. Hoe investeren in PostNL ook van karakter veranderde was het feit dat het bij de verzelfstandiging in 1989 verleende alleenrecht, dat bij wet geregeld was voor het bezorgen van briefpost, in 2009 ten einde kwam waardoor concurrentie op de postmarkt mogelijk werd en deze ook kwam. Beleggen met aandelen in PostNL had dus van twee kanten ten maken met een daling in het aantal verstuurde post stukken en daardoor dus met de inkomsten.

Papieren stukken post namen af

Het dalende aantal post stukken en de concurrentie zorgden er voor dat de resultaten van PostNL onder druk kwamen te staan. PostNL aandelen kopen was van een veel zekerder belegging ineens een belegging geworden die van veel meer factoren afhankelijk was. Hier kwam nog bij dat de nodige veranderingen in de huisstijl en de naam ook de naamsbekendheid geen goed hebben gedaan. Toch heeft PostNL het voordeel dat het een van oudsher goede en vooral bekende infrastructuur heeft.

Het voordeel van PostNL aandelen is dat het netwerk van brievenbussen die iedereen kent, het gebruik van de diensten van PostNL laagdrempelig maakt. Concurrerende bedrijven zullen immers niet zomaar de enorme investeringen doen die gepaard gaan met het aanschaffen en plaatsen van vijftien duizend brievenbussen door het hele land, maar zullen kiezen voor een kleiner aantal centrale plaatsen waar u de post heen kunt brengen en betalen want ook zegels worden vaak niet gebruikt. Dit zal dan ook het grote verschil blijven tussen aandelen PostNL kopen en ieder bedrijf dat de concurrentie aan wil gaan. Uiteindelijk zal echter ook aan de manier van werken van PostNL een prijskaartje zitten dat PostNL aandelen kopen wel of niet interessant maakt.

Koersen dalen niet zomaar meer

Ook al is PostNL geen moment heel erg diep in de problemen geraakt, de resultaten van het bedrijf lopen al jaren terug en de benodigde ingrepen worden met argusogen bekeken waardoor beleggen in PostNL soms een slechte naam krijgt. Toch is het natuurlijk wel nodig voor de bedrijfsleiding om tijdig in te grijpen en de afsplitsing van TNT was daar een goed voorbeeld van. Dit had een positief effect op de resultaten van het bedrijf maar dat was vreemd genoeg niet hoe aandelen PostNL kopen door beleggers werd gezien. De koers van de aandelen had op dat moment een neerwaartse spiraal te pakken en deze koers werd doorgezet. Het gevolg is dat de koers van aandelen nu op een behoorlijk laag punt staat in vergelijking tot pakweg tien jaar geleden. Toch zegt dit niet dat beleggen met aandelen in PostNL geen goede belegging kan zijn want het is wel degelijk mogelijk om mooie resultaten te behalen. Dit komt omdat de koers waarschijnlijk niet veel verder naar beneden zal gaan omdat deze al zo laag is, maar vooral omdat de schommelingen op de korte termijn interessant kunnen zijn.

PostNL aandelen kopen bij een broker

Aandelen van PostNL online kopen bij een broker die hier bijvoorbeeld CFD’s voor aanbiedt lijkt dan ook een geknipte oplossing. Dit komt omdat deze beleggingsinstrumenten vrijwel altijd van de korte termijn uit gaan en dit is waarop u bij PostNL vaak de beste resultaten kunt behalen. PostNL aandelen kopen is in ieder geval geen kwestie van durfals want het is een belegging die iedereen aan kan gaan. Dit komt aan de ene kant door de lage prijs maar vooral omdat het nu eenmaal een gewoon bedrijf is dat aan de beurs genoteerd is. Dit is dan ook hoe investeren in PostNL gezien moet worden en natuurlijk waar het om gaat.